Testkrav

RækkeFunktionYo-YoCooper-testFIFA-test
DSDommer17/4  
DSLinjedommer15/4 40 ture
JSDommer15/8 40 ture
JSLinjedommer14/2 28 ture
S1Dommer15/8 40 ture
S1Linjedommer14/2 28 ture
S2Dommer15/8 40 ture
S2Linjedommer14/22.000 meter28 ture
S3Dommer14/22.000 meter28 ture
Yo-Yo-test:Der løbes 20 meter frem, vending og retur 20 meter
Cooper-test: Der skal løbes min. 2.000 meter på 12 minutter
FIFA-test: 1 tur består af: 75 meters løb på 20 sekunder efterfulgt af 25 meters gang på 20 sekunder

Som forsøg 2021 indføres en ny løbetest (FIFA-testen) som du som dommer og/eller linjedommer kan vælge at løbe i stedet for den kendte yo-yo-test.

Praktisk afvikling af FIFA-test:

Den nye FIFA-test er generelt mere skånsom for kroppen idet der ikke er nogle ”hårde vendinger” i høj fart der belaster ryg, lænd, knæ og fødder.

Testen er bygget op i intervaller af 75 meter løb og 25 meter gang – svarende til én tur.

Konkret skal testen løbes således:

75 meters løb på 20 sekunder efterfulgt af 25 meters gang på 20 sekunder. Dette svarer til én tur på i alt 100 meter på 40 sekunder.

Testen vil typisk blive afviklet på en kunstgræsbane, hvor man løber de 75 meter op i banen, for derefter at fortsætte med de 25 meter gang. Derefter vender man og er klar til næste tur den modsatte vej. Testen kan dog også afvikles på en centerbane (atletik løbebane) hvor man løber 4 ture på en runde. Dette er afhængig af de lokale løbefaciliteter.

 • Testen starter med at dommeren er klar ved en af startpositionerne. Der må ikke løbes før startsignalet (en fløjte) lyder. For at sikre at dommeren ikke tyvstarter, kan der placeres en kontrollør ved hver startposition. Eventuelt kan et flag anvendes for at blokere løbebanen indtil startsignalet lyder. På startsignalet/fjernelse af flaget må dommeren starte sit løb.
 • Ved afslutningen på hvert løb skal dommeren være i ”gå-zonen” når før fløjtesignalet er afsluttet. ”Gå-zonen” er markeret med kegler 1,5 meter før og efter 75-meter mærket.
 • Hvis dommeren ikke når at få foden indenfor ”gå-zonen” til tiden, modtager dommeren en advarsel fra kontrolløren. Når dommeren ikke af få foden indenfor ”gå-zonen” til tiden anden gang, skal kontrolløren stoppe testen for dommeren og meddele, at testen er dumpet.
 • Det anbefales at testen løbes i grupper med højst seks deltagere. Hvis det er muligt at have 4 grupper i gang samtidig, kan altså i alt 24 dommere blive testet samtidigt. Hver gruppe bør tildeles en kontrollør, der følger gruppen under afholdelse af testen.

Praktisk afvikling af yo-yo test:

YoYo-testen bliver gennemført i en idrætshal med en opstillet bane på 20 meter.

Afløbsområdet afsættes i start-enden, og man skal bevæge sig hele vejen frem og tilbage i afløbsområdet i ”pausetiden”.

Man behøver ikke passere stregen/linjen ved vendepunktet, men den skal berøres.

Ved sidste løb skal minimum halvdelen af distancen være tilbagelagt for at bestå. Man kan altså godt dumpe uden først at have modtaget advarsler.

Første gang man ikke har kontakt med linjen når ”beepet” lyder, bliver der givet en advarsel – og anden gang det sker, er man dumpet.

Der kan gives to advarsler i samme gennemløb – eks. ved tyvstart på 14.8 og for sent ind på 14.8

Retningslinjer for afvikling af fysisk test

 • En dommer får to ”fulde” forsøg til at bestå løbetesten. Bliver man skadet i ét af de to forsøg, får man endnu en mulighed.
 • Det er altid testresultatet fra den sidst gennemførte test der er gældende, og derved bestemmende for dommerens indplacering.
 • Ved skade, orlov, etc. kan en dommer, inden for et år, få lov at gennemføre en løbetest, og derved bevare muligheden for at fastholde sin indplacering i op til et år.
 • En dommer kan ikke kombinere cooper og yoyo-testen. Man skal vælge hvilken testform man ønsker at løbe.
 • Dommere der rykker op i en ”testkrævende” række til efterårssæsonen skal bestå løbetest inden dommeren kan få tildelt kampe i den nye række.
 • Såfremt man vælger Coopertesten skal man løbe i alle 12 minutter selvom man har løbet de krævede antal meter på kortere tid. Testen er først bestået når man har løbet i hele 12 minutter OG har løbet de krævede antal meter.
 • Det er tilladt at en anden dommer/kollega løber ved siden af og coacher/motiverer
 • Kontrollanter til løbetest skal som udgangspunkt ikke være fra den afholdende dommerklub. Påsætning af kontrollanter koordineres i dommerområdet.
 • I særtilfælde kan dommerområdeformanden foretage en individuel vurdering af dommerens situation og beslutte om retningslinjerne kan/skal fraviges.