DGI (oldboys) – Afregning

Nedenfor finder du afregningsskemaer for DGI kampe i både Vest- og Midtjylland. Spilletiden er 2×30 for 7-“mands” kvinder og 2×35 for både Oldboys og Senior-Oldboys.

Ny procedure ved afregning af DGI-kampe 2021 (VESTJYLLAND):

  • Skemaet (kan downloades nedenfor) udfyldes, af den påsatte dommer, og sendes til dommerpåsætter Jørgen Sørensen halvårsvis (forår senest den 30. juni & efterår senest 1. november.) gerne som mail (jettepost@webspeed.dk)  – alternativt pr. post.
  • Afregningsskemaet sendes halvårsvis samlet til DGI-Vestjylland (af Peer Kirk), som efterfølgende afregner totalbeløbet til dommerklubbens kasserer.
  • Dommergodtgørelse mv.  vedrørende DGI -kampe afregnes af klubbens kasserer (Peer Kirk) sammen med halvårsregnskabet.

Få kampe vil være 7-mands. Her skal du SELV ændre honoraret til 165 kr., da spilletiden er 2×30 minutter.

11-mands turneringer i Vestjylland: https://minidraet.dgi.dk/turnering/39277

7-mands turneringer i Vestjylland: https://minidraet.dgi.dk/turnering/39278

Ny procedure ved afregning af DGI-kampe 2021 (MIDTJYLLAND):

Der vil i år også være nogle få kampe i DGI-Midtjylland (vores eneste hold i denne pulje er Mejrup). Bliver du påsat en kamp her vil det fremgå af din mail fra Jørgen Sørensen.

  • Du vil i påsætningsmailen også modtage et skema (skemaet kan også downloades nedenfor), som du kan sende efter hver dømt kamp til Jan Sørensen fra Silkeborg (silkeborgdommer@dbujylland.dk).
  • Du vil herefter oftest modtage din dommergodtgørelse mv. indenfor en uges tid.

Turneringer i midtjylland: https://minidraet.dgi.dk/turnering/37034