Kontakt kamppåsætter

Poul Østergaard
nordvestjyskdommer@dbujylland.dk
Tlf.: 4028 3732

Dommervagten:

Dommervagten bedes benyttet af klubber og dommere i forbindelse med akutte aflysninger/afbud.
Det er altså ikke ændringer/afbud til kampe i den efterfølgende uge, dommervagten skal kontaktes omkring.

Åbningstider (Udendørssæsonen)
Fredag kl. 15.30-19.00
Lørdag kl. 8.30-19.00
Søndag kl. 8.30-16.00

Åbningstider (ekstraordinært)
Lørdag 17.11 fra 08.00-10.00
Lørdag 24.11 fra 08.00-10.00
Lørdag 01.12 fra 08.00-10.00
Lørdag 08.12 fra 08.00-10.00

En aflysning/et afbud fredag efter kl. 15.30 til en kamp fredag, lørdag eller søndag i den pågældende weekend bedes meddelt dommervagten.
VIGTIGT: Skriftlige henvendelser sendt  fredag efter kl. 14.30 vedr. aflysning/afbud i weekenden kan IKKE forventes besvaret/håndteret af den lokale dommerpåsætter.
Hav gerne kamp- eller dommernr. klar, inden du ringer op, så går ekspeditionen lidt hurtigere.

Dommervagt i hverdagen – også på tlf. 8939 9970
En aflysning/et afbud på spilledagen skal til hverdag også meddeles dommervagten.
Fra mandag til torsdag kl. 9.00-16.00 og fredag kl. 9.00-14.30 passes dommervagten af DBU Jyllands administration.
Den lokale dommerpåsætter skal kontaktes såfremt en aflysning/et afbud ligger indenfor 8 dages perioden (dog ikke på spilledagen) – find din lokale dommerpåsætter her.