Møder & referater

Mødested: Vestjydsk Fritidscenter

Tidspunkt: 19.00 – 21.00 (Medmindre andet er angivet nedenfor)

Referat af generalforsamling 2023-01-23

Referat af dialogmøde 2023-01-17 i Reg2

Teoretisk test:

Mandag d. 14. august. (For alle indrangeret i serie 3 og op)

Alt teori foregår som altid Ulfborg.

Fysisk test:

Søndag den 14. maj, som afholdes i Herning.

Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2022

Mandag den 7. marts 2022

kl. 19.00 i Vestjydsk Fritidscenter i Ulfborg

Endeligt indhold endnu ikke fastlagt – der kommer besked på mail.

Lovstof – Mandag den 6. december 2021

kl. 19.00 i Vestjydsk Fritidscenter Ulfborg

Aftenens emne:

                Brush-up på lovstof med instruktør Jørgen Baunbæk.

Vi laver quiz i klip fra kampsituationer – der er vin m.m. på højkant. 

Afslutning med smørrebrød og øl/vand.

Dommerens sikkerhed – Mandag den 1. november 2021

Kl. 19.00 i Vestjydsk Fritidscenter Ulfborg

Dommerens sikkerhed – hvad gør man, hvis man oplever en ubehagelig hændelse (vold / trusler) 

Kom og hils på nye medlemmer og erfarne kolleger.

Generalforsamling 2021

Af hensyn til en forsvarlig afvikling af generalforsamling (covid-19) kræves der forevisning af gyldig coronapas ved indgangen. Samtidig vil jeg (formanden) gerne anmode om en tilmelding af hensyn til lokalestørrelse og bestilling af mad senest 1. august. 
Hvis det bliver nødvendigt at flytte lokaliteten på grund af mange tilmeldinger, vil det blive meddelt efter den 1. august.
Kontakt formanden

Test oversigt sommer 2021

 TeoritestFysisk test
Herning
Kontakt: Jesper Rosenquist
E-mail: jbrosenquist@gmail.com
søndag 15.august  kl. 13,00   Sportscenter Herning  søndag 27.juni kl. 10,00 Herning Atletikstadion  
Holstebro/Vestjysk
Kontakt: Jørgen Sørensen
E-mail: jettepost@webspeed.dk
torsdag 1. juli kl. 18.00
i Ulfborg  
torsdag 1. juli kl. 18.00
i Ulfborg  
Midtjysk
Kontakt: Karsten Toft-Hansen
E-mail:  juels2@mail.dk  
Onsdag 23. juni kl. 18.00
i Løgstrup 
Onsdag 23. juni kl. 18.00
i Løgstrup 
Nordvestjysk
Kontakt: Tage Ø Nielsen
E-mail:
kanalvej@mail.dk
Torsdag 24.juni kl. 18.00
Snedsted Hallen
  Torsdag 24.juni kl. 18.00
Snedsted Hallen  

Obligatorisk Teorigennemgang 2021

 Teorigennemgang
Herning FDKSøndag 15. august kl. 09.00 i Sportscenter Herning
Holstebro/Vestjysk FDKMandag 14. juni kl. 18,30 i Ulfborg
Midtjysk FDKMandag 21. juni kl. 18.30 i Skivehus Skole
Nordvestjysk FDKTirsdag 15. juni kl. 18.45 i Thisted FC’s lokaler

Testen foretages af det regionale dommerudvalg, og kan efter aftale bestås i regionens andre dommerklubber. HUSK tilmelding via fokus, når dette bliver muligt.

Ekstra TEORI – tilbud (UDSAT)

kl. 19.00 i Vestjydsk Fritidscenter i Ulfborg

Teori på rullebane for klubbens dommere og udviklere der skal til teoretisk test og vil sikre sig et godt lovmæssigt udgangspunkt.

Bliv skarp på at bruge fodboldlovens ord i din dommergerning.

GENERALFORSAMLING

COVID-19 udsættelse IGEN

Kære medlem af HVFC

Selvom der bliver lempet på restriktionerne fra 1. marts, så er forsamlingsforbuddet kun ændret til 10, så derfor må vi igen udsætte vores generalforsamling. Der vil først komme besked om dato, tid og sted, når vi med vished har konstateret, at det er muligt at forsamles. Indkaldelsen vil ske med det vedtægtsmæssige varsel på 14 dage. Vi håber og forventer, at afviklingen kan ske i løbet af foråret.

Venlig hilsen
Thomas Birch
Formand HVFC

Kære medlem af HVFC
Vedhæftet finder du indkaldelse til generalforsamling, som skulle have fundet sted 25. januar 2021. Under hensyn til det gældende forsamlingsforbud som står til udløb den 28. februar og vores ønske om afholdelse af et fysisk møde, håber vi på forståelse og accept af, at vi flytter generalforsamlingen til 1. marts. Vi er klar over, at der i vedtægterne står, at generalforsamling skal være afholdt inden udgangen af januar måned, men at den aktuelle epidemi betyder, at sund fornuft går forud for overholdelse af formalia. Skulle der være nogen, som mener, at vi skal gennemføre generalforsamling inden udgangen af januar måned, hører jeg gerne om det hurtigst muligt, ellers vil jeg betragte denne orientering som accepteret.
Som bekendt stopper Leif Metzchen fra nytår med at påsætte kampe for DBU og ligeledes for dommerklubben. Jeg vil gerne takke Leif for den store opgave, han har løst gennem mange år, og ikke mindst det gode humør og lune, som kendetegner Leif. Denne ændring betyder, at Jørgen Sørensen fremover får ansvaret for at påsætte DGI kampe samt kampe for Dansk Firmaidræt. Når vi kommer ind i det nye år, vil der komme nærmere information ud herom.
Som mange af jer sikkert har bemærket, så er der ændret betragteligt i sammensætningen af DFU´s bestyrelse. Det vil føre for vidt at skrive, hvorfor det er endt sådan, men til generalforsamlingen vil jeg forsøge at give en beskrivelse af det forløb, som der har været. Set med lokale øjne så blev Carsten Bachmann valgt til den nye bestyrelse, hvilket vi er særdeles tilfredse med.
Glædelig jul og godt nytår til alle.
Venlig hilsen
Thomas Birch
Formand

Mandag den 1. marts UDSAT 2021 kl. 19.00

1. Valg af dirigent          

2. Formanden aflægger beretning om årets virksomhed.

3. Dommerpåsætter aflægger beretning.

4. Udvalgsformændene aflægger beretning

– udviklerudvalg

– instruktørudvalg

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

6. Indkomne forslag.

7. Fastsættelse af medlemskontingent og kampgebyr.

8. Valg                                                                          

a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Formand (Thomas Birch villig til genvalg)

Bestyrelsesmedlem (Jens Ole Mehl villig til genvalg)

c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (gælder for et år)

d. Valg af 2 revisorer (gælder for et år)          

e. Valg af 1 revisorsuppleant (gælder for et år)

9. Eventuelt

Indefodbold 20/21 (19. eller 21. oktober kl. 20.00 – 21.00)

– webinar (IKKE for nye indendørsdommere):

Tilmelding ved at trykke HER.

Indendørs teori 2019:

Torsdag 3. oktober 2019 eller mandag 7. oktober 2019

KUN FOR UDVIKLERE Indplaceringsmøde:

Tirsdag 19. november

Generalforsamling:

Mandag 20. januar

OBLIGATORISK teori – ALLE SKAL MELDE SIG TIL:

Mandag 3. februar 2020 eller torsdag 27. februar 2020

Tidspunktet er 18.30 – 21.30

Teori på rullebane (træning for dommere, der skal til test):

Onsdag 4. marts 2020

TEST – TEST – TEST (besked om tidspunkt kommer pr. mail):

Søndag 8. marts 2020

Fysisk test skal gennemføres af: S3 og højere, Linjedommere og dommere over 70 år.

Teoretisk test skal KUN gennemføres af dommerudviklere (og NYoprykkede S3 dommere – dem har vi ingen af)

Mandag 23. marts 2020

Henrik N. Kragh holder et oplæg om sin tid som dommer i superligaen med tilhørende anekdoter og om arbejdet som eliteudvikler. Herunder hvilke egenskaber man forsøger at styrke og fremme hos elitedommerne.